Frisco Guantanamo. Paniek in de westhoek

Frisco Guantanamo is als een trein voor een koe: een aanslag op uw melkproductie, maar er is eens iets te zien.

48_disccoguantanamo1.JPG

49_Discoguantanamo2.jpg

 

48_disccoguantanamo2.JPG
Frisco formerly known as Disco Guantanamo. Formerly, omdat de Luxemburgse kunstenaar Filip Markiewicz al in 2008 een gelijknamig werk tentoonstelde in het Luxemburgse Museum voor Moderne Kunst. First come, first serve!

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.