En wat vindt u van rekto:verso?

Een tijdschrift is niets zonder zijn lezers. Daarom doet rekto:verso een publieksonderzoek ism de Universiteit Antwerpen. Wat vindt u van ons papieren nummer en/of onze website? In ruil voor vijftien minuten van uw tijd om deze vragenlijst in te vullen, beloven wij u vele jaren van nog meer leesplezier! Doe het nu. U doet er rekto:verso een groot plezier mee.

 

        Klik hier om de vragenlijst in te vullen!

 

rekto-verso op t wc.jpg

Waarom? Rekto:verso bestaat in 2013-2014 tien jaar. Hoe wordt ons tijdschrift vandaag ervaren? Als gratis cultuurtmagazine hebben we nog te weinig zicht op wie onze 15.000 lezers en onze 15.000 maandelijkse unieke site-bezoekers zijn, en hoe zij ons tijdschrift zien. Uw indruk van ons papieren nummer en/of onze website helpt ons om ons aanbod tegen 2015 nog beter af te stemmen op wat u van rekto:verso verwacht en verlangt. Herkennen onze lezers wat we zelf belangrijk vinden aan ons tijdschrift?

De resultaten van de vragenlijst helpen rekto:verso om:

- Tegen 2015 een nieuwe, meer gebruiksvriendelijke website online te brengen, aangepast aan het actuele mediagebruik.

- Meer informatie te verkrijgen voor onze benadering van mogelijke adverteerders, die voor meer dan de helft instaan voor onze inkomsten.

- Met een heldere blik te blijven kijken naar onze redactionele keuzes ivm de inhoud en de variëteit van onze artikels en themadossiers. 

Dank voor je medewerking!

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.