Debat: lijden, medelijden en religie

Wees gegroet op zaterdag 12 maart voor een debat van rekto:verso en het Klarafestival over de positie van religie en spiritualiteit in een wereld na het einde van de grote verhalen. Waarom doen de passies van Bach de concertzalen onverminderd vollopen? Was in het Westen het religieuze niet zo goed als uit het openbare leven verdwenen? Hoe verhouden kunst en religie zich tot elkaar in de 21e eeuw? We zoeken het uit. Zoeken is in.

Dit debat sluit aan bij de nieuwe muziektheaterproductie And you must suffer / St. John Passion op het Klarafestival. Werner Trio interpelleert Anya Topolski, Ernst Van den Hemel, Jonas Slaats en Rachida Aziz. Eric Sleichim van Bl!ndman verzorgt de live muziek van J.S. Bach op saxofoon en electronics.

Zaterdag 12 maart, 15u-17u, Kaaitheater Café, ism Klara

Sainctelettesquare, Brussel

Gratis, maar aanmelden via het Klarafestival

and you must suffer.jpgWe geloven weer in geloven. Nochtans leek de wereld na de doodverklaring van God op weg om het religieuze uit te bannen het openbare leven. Deze secularisering van de samenleving leek lange tijd onomkeerbaar en onvermijdelijk. Dat lijkt de voorbije decennia al lang geen uitgemaakte zaak meer. Sommigen spreken over de post-seculariteit: we laten de tijd achter ons dat we geloofden God achter ons te kunnen laten. Moeten we dit erg vinden? Keren we terug naar denkbeelden van voor de Verlichting, of is dit juist de volgende stap in een intercultureel denkend humanisme? En welke rol kan kunst - samen met religie het domein van de verbeelding - hierin spelen?

Deelnemers panelgesprek:

Anya Topolski promoveerde met een proefschrift over het denken van Hannah Arendt en Emmanuel Levinas aan de KULeuven en doceert politieke theorie en ethiek aan de Radbouw Universiteit in Nijmegen. Momenteel voert ze onderzoek naar de Europese identeitsvorming en de uitsluitingsmechanismen van religieuze en etnische minderheden die hiermee gepaard gaan. Anya omschrijft zichzelf als een progressieve joodse.

Ernst Van den Hemel (NL) is religie- en literatuurwetenschapper, promoveerde op de wisselwerking tussen politiek en calvinisme, en doceert aan het departement Religiestudies van de Universiteit Utrecht. Hij is verbonden aan de Nederlandse Verkenningscommissie Theologie en Religiestudies. Ook is Ernst docent aan de We Are Here Academy, een onofficiele academie voor ongedocumenteerde migranten.

Jonas Slaats beweegt zich op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek. Spiritueel is hij geworteld in de christelijke traditie, maar voert een permanente verdiepende dialoog met verschillende andere religies. Als theoloog en schrijver richt hij zich vooral op vergelijkende religiestudies, spirituele ethiek en de zoektocht naar God-gericht leven. Zijn recenstste boek Soefi's, Punkers & Poëten. Een christen op reis door de islam won de publieksprijs voor het Religieuze Boek 2015.

Rachida Aziz is modeontwerpster, activiste en organisator van artistieke projecten. Ze schrijft regelmatig opiniebijdragen voor De Standaard en De Wereld Morgen, waarin ze al dan niet verdoken racisme en islamofobie op de korrel neemt. Superdiversiteit en hybride identiteit zijn prioritaire aandachtspunten in haar praktijk. In Brussel houdt Rachida de culturele en ontmoetingsruimte Le Space mee open.

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

dag Mijnheer Trio, Ik mocht

dag Mijnheer Trio,

Ik mocht gisteren live genieten van Uw programma en het was schitterend!

Het debat onderling was boeiend èn sereen.

Dank dat ik er mocht bij zijn!

Rita Meyers,

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.