Debat: de andere kant van het buitenland

Op maandag 16 december organiseren KVS en rekto:verso een debat rond internationalisering. Wat beogen we precies met internationaal reizen en programmeren? Boude stelling: er bestaat goeie en slechte internationalisering.

Lees hier de opwarmer in ons decembernummer
 
Verhoog je kapitaal, speel internationaal! Volgens dat adagium gaat de internationalisering van de Vlaamse kunstensector al jaren in stijgende lijn. The sky is the limit, en te pas en te onpas wordt dan ook uitgepakt met de roem van de Vlaamse kunsten over de hele wereld. Dat maakt van internationalisering een terugkerend debat binnen het cultuurbeleid, maar algauw beperkt zich dat louter tot financiële en beleidstechnische kwesties. 
 
buitenland.jpgIn dit debat willen KVS en rekto:verso vragen stellen bij de inhoudelijke kant van internationaal reizen en programmeren. Wat beogen we met/in het buitenland, en wie heeft daar verder baat bij? Hoe ver reikt dat buitenland eigenlijk? Is 'internationaal' per definitie gelijk aan 'kosmopolitisch'? En wat hebben internationale gasten en contexten zelf aan onze komst of onze uitnodiging? Kortom: binnen welke systemen functioneert onze hang naar verre horizonten? 
 
Panel: Chris Dercon (Tate Modern), Guy Gypens (Kaaitheater), Jan Lauwers (Needcompany), Alain Platel (Les Ballets C de la B) en Thomas Bellinck (Steigeisen). 
Internationale bijdragen: Lemi Ponifasio (MAU) en Ntone Edjabe (Chimurenga, ov)
Moderatie: Ann Olaerts
 
!! Voertaal: Engels
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Maandag 16 december, 20u30-22u30
- KVS-Top, (5e verdieping KVS-Bol), Lakensestraat 146, Brussel.
- Reserveer hier 
- Toegang 5 €
 

Debate: the other side of abroad

Increase your capital, play internationally! It is in accordance with this adage that the internationalisation of the Flemish arts sector has been advancing for many years. The sky is the limit, and the renown of the Flemish arts all over the world is bandied about all the time. This makes internationalisation the recurring subject of debate among cultural policy-makers, but it soon gets bogged down in purely financial issues and the technicalities of policy. 

In this debate, the KVS and the rekto:verso cultural magazine want to raise questions about the content side of international tours and programming. What are we aiming for abroad, and who else benefits from it? How far does abroad actually extend? Is ‘international’ by definition the same as ‘cosmopolitan’? And what do international guests and hosts themselves gain from our invitations and visits? In short, in the context of which systems does our penchant for distant horizons function? To make one bold assertion: there is such a thing as good and bad internationalisation.

This debate is in English.

Panel: Chris Dercon (Tate Modern), Guy Gypens (Kaaitheater), Jan Lauwers (Needcompany), Alain Platel (Les Ballets C de la B) en Thomas Bellinck (Steigeisen). 
International input: Lemi Ponifasio (MAU) en Ntone Edjabe (Chimurenga, ov)
Moderated by: Ann Olaerts
 

PRAKTICAL INFORMATION

- Monday 16th of december, 20u30-22u30
KVS-Top, (5e level KVS-Bol), Lakensestraat 146, Brussel.
- Your reservation here 
- 5 €
 
 
^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.