Check jullie privileges!

Vijftig jaar geleden schreef Valerie Solanas haar vermaarde ‘SCUM Manifesto’, waarin ze furieus afrekende met ‘het inferieure geslacht’ van de man. Hoe zou die roep vandaag kunnen klinken, in Vlaanderen? Zonder enige pretentie om Solanas naar de kroon te steken, scherpt kunstenaar Marijs Boulogne haar pen voor een kort eigen manifest.

 ‘Wij zijn de mannen die de gas doen branden, de klinken repareren en de vrouwen ambeteren!’ Zo stoof de resem blonde Vlaamse cultuurfilosofen, met de armen stevig over elkaar, de kleuterspeelplaats over.

Na de kleuterspeelplaats is het Theater dé plek die ingenomen is door degenen met de meeste arrogantie. Degenen die zelfs niet weten wat delen is en die, onbelemmerd door gelijk welke (morele) afweging, de meeste subsidies kregen.

Wij, het eeuwige leger van ‘de anderen’, oftewel de losers, de 99% onbetaalde sukkelaars op semipermanente basis, wij wisten al dat dit enorme wantrouwen jegens vrouwen een veel dieper probleem verhult. Gelukkig wordt inmiddels om de paar maand toch eentje van deze topdog-exemplaren in de gevangenis apart gezet.

73_boulogne_patriarchy.pngEr zit nog maar één ding op, om toch wat sneller tot gelijkwaardigheid te komen – anders zijn we er over 200 jaar nog niet: Weg met het favoritisme! Weg met het patriarchaat!

Eindelijk is er een generatie opgestaan die de voorrechten van de 'theater en kunsten'-man openlijk in vraag stelt. 

Als jullie dat beseffen, van op jullie gezellige postjes, is het duidelijk geworden dat jullie nu echt wel mogen vertrekken, in al jullie middelmatigheid. Er is echt geen tijd voor jullie diepgewortelde angst voor de geboorte van de vrouwelijke blik, geen medelijden met onze spiegel die jullie belachelijkheid toont!

Nu is het aan ons om jullie ijskoud toe te mompelen: ‘Sta op en wandel, zelfs al loert er een hartinfarct in jullie kleine hartjes.’

Check jullie privileges!  

Al jullie theater was alleen maar een opsomming van witte mannelijke voorrechten, hoe geniaal dat jullie dat zelf ook vonden. Jetzt is het aan ons. De helft van theater, geld, macht, al onze toverrechten, en al het geld van de kerk: terug, alles!

Laat ons stemmen om de volgende subsidieronde te vervangen door lotje trek, waarbij iedereen een kans maakt die nog niets kreeg. 

Op weg naar terug meer beleefdheid en respect in de sector, voor wie met minder, méér heeft kunnen doen en delen, in plaats van al die gespeelde verafgoding van het grootste ego.

 

Lees hier nog eens het SCUM Manifesto van Valerie Solanas, uit 1967.

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.