Big Memory: de film is beter dan het boek

Big Memory beslaat interviews met honderdzeventig Belgische cineasten die in het boek elk twee pagina’s toebedeeld krijgen met daarop twee foto’s, enkele filmtitels, een betekenisvol citaat en enkele korte fragmenten uit het gesprek. Als zelfstandige publicatie heeft het boek weinig waarde. De fragmenten zijn te summier om echt iets over de geïnterviewde te zeggen en lijken nogal lukraak gekozen. Het boek werkt daarentegen perfect als smaakmaker voor de eigenlijke interviewreeks op dvd of online.

Big Memory is de neerslag in boekvorm van een project onder leiding van Richard Olivier, waarin Belgische cineasten voor de camera gehaald werden. Gedurende circa 13 minuten worden ze aan het woord gelaten of geïnterviewd over ‘what makes them tick’. Cineasten die overleden zijn, worden gerepresenteerd door een porte-coeur. Zo vertegenwoordigt Jacqueline Aubenas Henri Storck en vertelt Gabrielle Claes over Jacques Ledoux, die haar voorafging als conservator van het Koninklijk Filmarchief (Cinematek). Die voorbeelden geven al aan dat Olivier niet strikt op regisseurs focuste, maar zich ook open stelde voor andere Belgen die een belangrijke rol in het geheugen van de Belgische film speelden. De interviews zelf worden sec gebracht, de aanpak is zeer rechttoe rechtaan, de beeldvoering en interviewstijl roepen bij Vlaamse kijkers automatisch associaties met Man bijt hond op.

52_VandeWinkel_BigMemory.jpgDe individuele gesprekken worden sinds 9 januari 2012 aan het ritme van een interview per dag uitgezonden door de RTBF, maar vormen in het hoofd van de regisseur één groot geheel. Een grote film die als een imaginair geheugen van de Belgische cinema kan fungeren. Een geheugen dat in schijfjes ter beschikking wordt gesteld via de site van de RTBF, waar de gebruiker na een uitzending films kan herbekijken. Door aan te geven welke filmpjes men al dan niet goed vindt, helpt men andere gebruikers de weg te vinden naar de hoogst gewaardeerde filmpjes.

Big Memory groeit zo dagelijks aan. Het is de bedoeling om op termijn naast het boek de films als dvd-box uit te brengen. De teller staat momenteel op honderdzeventig interviews, goed voor bijna veertig uur materiaal. Maar niets zegt dat het project niet voortgezet kan worden. Hoewel bij het schrijven van dit stukje nog niet alle interviews werden uitgezonden of online beschikbaar waren, lijkt Olivier ter wille van de Franstalige (televisie)kijker de voorkeur te hebben gegeven aan respondenten die Frans als moedertaal hebben of de taal vlot genoeg spreken om een degelijk interview te geven. Dit belet niet dat de Vlaamse film behoorlijk vertegenwoordigd is, met onder andere Felix Van Groeningen en Pieter Van Hees maar ook Robbe De Hert, Roland Verhavert of Guy Lee Thys. Een criterium als het al dan niet overeenstemmen van agenda’s zal de selectie natuurlijk evenzeer beïnvloed hebben. Het resultaat is een bonte caleidoscoop van de Belgische cinema, die diverse generaties en stijlen doorkruist en naast vele bekende namen (Alain Berliner, Jan Bucqoy, Stijn Coninx, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Marc Didden, Harry Kümel, Fien Troch, Gaston Schoukens vertegenwoordigd door Sophie Schoukens, enzovoort) ook een aantal minder bekende namen naar voren schuift, zoals Jean Daskalidès of Gérard Valet. Tot de afwezigen behoren onder meer Chantal Akerman, Charles Dekeukeleire, Michaël Roskam, Jan Verheyen en Erik Van Looy.

Echt de moeite zal het boek Big Memory uiteindelijk pas zijn wanneer de interviewreeks helemaal online of op dvd beschikbaar is, waarbij je het doorbladert alsof het een menu is, om hier en daar een stukje te lezen en vervolgens à la carte interviews te selecteren en effectief te bekijken.

Olivier Richard, Big Memory. Cinéastes de Belgique,Bruxelles: Les Impressions Nouvelles, 2012, 368 blz., ISBN: 978-2-87449-131-3.

www.bigmemory.be

Roel Vande Winkel is docent aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel en aan de Universiteit Antwerpen.

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.