Bekentenissen van een eenzame netwerkman

Wie zijn ze, wat doen ze? Onder het mom van 'cultuur moet je leren drinken zoals bier', liefst met maten, trekt Netwerkman, alias Ervé De Patser, een jaar lang van vernissage over receptie naar première met een format zo fris als zijn lever: op zoek naar culturo's in de coulissen, om eens goed mee te lachen en te drinken bij het snuiven van de sfeer. Hij heeft er de neus voor om de plekjes te ontdekken waar het zonlicht anders niet komt, bij wijze van sociale correctie.

48_Netwerkman.jpgIn deze aflevering: de bittere realiteit achter de romantiek, ofte: Ervé De Patser zelf. Enkele ongeziene inkijkjes achter de schermen van zijn glamour-bestaan als bekende netwerkman, dankzij enkele korte fragmenten uit zijn persoonlijke dagboek. Want, om mijzelf te citeren, 'de mensen zien er alleen het properste van, de grote successen in mijn fameuze contacten'. Terwijl de groten der aarde bij benadering vaak tegen wringen. En terwijl de realiteit is dat Ervé de eenzaamheid meestal alleen dient te dragen. Zelden werd iemand zo naakt en in zijn essentie herleid. Hopelijk levert het ook iets op.

14.02.2012

Liefste Anne,

Naar Shame geweest, de nieuwe rolprent van Steve McQueen. Spijt van mijn geld! Wat al die cinofielen daarin zien, is mij een raadsel. Gelukkig zat er een knappe deerne voor mij. Ze zat precies de hele tijd te lonken. Na de film nog een praatje aan de haak proberen te slaan. Over waar ze woont en zo. En of het ver was. 'Hebt ge Hunger? Anders wil ik u mijn exemplaar wel eens tonen?' Haha, al lachend. Maar de vis beet niet vandaag. Dan maar weer naar de hoeren.

15.02.2012

Minziek Joke,

Hard wakker geworden, harder dan anders. De dag van de grote préadviezen, adviezen over de pré die ik de komende jaren zal ontvangen! Onmiddellijk gebeld naar de penningmeester van rekto:verso om te horen waar de grote klappen waren gevallen. Alle namen in de palm van mijn hand geschreven, de grootste fouten eruit gehaald, en 's namiddags urenlang naar  de betrokkenen getelefoneerd - want verdriet smeedt vriendschapsbanden. Overal hetzelfde gezegd. Mag ik u eens mailen?

'Creative Solutions for MakeBenefitofCultural Organizations',mijneigenste vennootschap, werd speciaal voor een dag als vandaag opgericht. Wij leveren het netwerk dat uw dossier blijkbaar pijnlijk ontbeert. Investeer dus nu in vertrouwen. Afspraak op zaterdag 31 maart, voor een lange fietstocht met brunch en daarna nekeer samen iets drinken tussen de CEO's van de organisaties die slachtoffer zijn. 's Avonds gezamenlijke workshop "verweerschrift in de media", in aanwezigheid van Bert Anciaux (o.v.), onder leiding van Koen Meulenaere, die zal voorlezen uit zijn boek: De riool en zijn bronnen. Mogelijkheid tot relax-overnachtinginrustiekehoeve in de Vlaamse Ardennen is standaard voorzien. Helaas slechts één plaats meer over,dusrap zijn.Volgende ochtend verplichtendekost: bijwoningvan de ontbijtlezing door Johan Von Overtveldt, hoofdredacteur Knack, Trends en Terzake, onder de titel: "Eén job is geen job.Creatief met jobverlies als leidinggevende van een noodlijdendeorganisatie." 's Middags fietstocht richting Oude Kwaremont, met CEO's van de pharmaceutische sector. Indien voldoende tijd: Ronde van Vlaanderen. Tot slot: Afsluiting en drink in de VIP-tent. Kostprijs: 1350€. (Gesponsord door Roularta en de Nationale Loterij). Na afloop kuntu blijvendcontact met onsopnemen voorhet herschrijven van uwdossierbij toekomstigeaanvragen, aan 15% van het gevraagde bedrag. NB: Indien u niet wenst deel te nemen aan het reality-programma dat op basis van dit samenzijn wordt gemaakt, gelieve u dan te onthouden. De uitzendingen zijn gepland na de Canvascollectie. Al diep invoelende groeten.'

Intussen al één inschrijving: Jan Fabre. Préadvies ok, maar of hij niet mag meedoen aan dat programma? 'En laat Jan De Cock het filmen. Dan kunt ge het uitzenden na Blokken. Beter!'

18.02.2012

Sexy Katleen,

Vanavond een lang gesprek gevoerd met Luc Coene, de voorzitter van onze Nationale bank, die op tv kwam vertellen dat er bij de overhead misschien 200.000 jobs dienen te sneuvelen. Spijtig dat de tv niet terugklapt.Want allo, Luc: gaat het nog wat? Dat zijn toch die 200.000 jobs die gij destijds als kabinetchef van Verhofstadt hebt gecreëerd? Ah, ik geloof het nogal. Goed dat gij intussen schoner werk hebt gevonden. Maar die journalist had u wel eens lelijk met uzelf mogen confronteren. Is het geen idee om dat programma te hernoemen? Verzake lijkt mij juister.

22.02.2012

Volle Debby,

Paniek. Een week verder en nog altijd maar één inschrijving voor het netwerkevenement voor slachtoffers van negatievecultuuradviezen.Topoverleg met Johanvon O., hoofdredacteur van Knack, Trends en Verzake. 'Godmiljaar',zegt hij, 'ik krijg wat van die culturele kunstensector. Daar kunt ge niet op rekenen. Kunt ge niet wat van die pipo's mobiliseren - pakweg 100€ elk - omhetgoede voorgetouw te geven?Volgende week brengen wij eenkostelijkeKnack Extrauit over dekoers,meto.a.een populariserendstukover'de sportcultuur vandenieuwe managers', kwestie van eens iets terug te doen voor mijn beste vrienden. Zorgt gij voor een publirepo met  bekende culturo's die tegen betaling wel mee willen? Er zijn er genoeg die met de wielersport oplopen.Ik zal voor deverandering in hoogsteigenpersoon een wervendvoorwoord schrijven. Want met al die ghostwriters. Straks gebeurt alles hier op zijn Grieks. En laat dat een les zijn.'  Zie, dat doet deugd, mensen die zo goed van pakken weten.

23.02.2012

Wilde Linda,

Ik krijg wat van al die kunstenaars met hun ei. Dat zit daar maar op te broeden en te broeden, hoe romantisch. En wat levert het op, qua output? Druk, drukker, drukst. Dat is het enige wat eruit komt. En als ge eens iets terugvraagt als maatschappij, dan gaat het niet. De verhouding van het persoonlijke zitvlak is vaak omgekeerdevenredigmet het maatschappelijkedraagvlak. Geen katwil meedoenaan de publirepo in Knack. Misschien moet de VDAB voor iedereen die dekunstenaarsstatusaanvraagteencursusOndernemenverplichten,desnoodsOnderkruipen. Maarerzal toch iets moetengebeurenomdemaatschappelijkeintegratie terug te bevorderen.

24.02.2012

Zoete Betty,

Nog altijd geen antwoord van Philips Van Cauteren, de baas van het SMAK. Dat is nu toch al 83 dagen. Of moet ik tweemaal daags mailen? Die man is de weg kwijt. Losing Track. Onder Jan Hoet zou dat niet waar geweest zijn. Want zeg nu zelf: het publiek is toch primair? Als het u al te veel is om te antwoorden op een goedbedoelde klacht. Dan zijt ge toch wel zeer haardragend; hoe is dat zo ineens gekomen, Philips? Ok, ik moet mijn bijdragen 2005-2011 nog betalen aan de Vrienden van het SMAK. Maar ontzegt mij dat ook mijn recht om eens een vraag bij alles te plaatsen? Het is nochtans simpel. Ik ben op 2 december naar de opening van 'Coming People' geweest, veel 'people' gezien, maar helaas niemand 'coming' - allemaal te braaf, in mijn smaak. Mag ik dan niet opgooien dat ik die titel misleidend vind? Het is trouwens geen toevalsmisser. Vandaag naar de vernissage van Nedko Sokalov geweest.  Dat is helemaal geenRus! Een Bulgaar,zegt men,en belangrijk in Bulgarije, anno eind jaren tachtig. 'Een aantal van Solakovs schilderijen uit die tijd, waarvan sommigen hier te zien zijn, werd toen als zeer kritisch beschouwd.' Boeiend, qua actuele kunst. En zoals altijd is het er niet aan te zien. Maar intussen wordt wel de indruk verwekt dat het SMAK goed met kritiek om kan.

27.02.2012

Stoute Heidi,

Van kritiek gesproken. Rundskop heeft geen Oscar gekregen, hoewel de koppen van de media al helemaal naar het succes gezwollen stonden, meer gelijkend op het gedopeerde Vlaanderen vanMatthias De Schoensmaker dan ze zelf beseffen. Daarom: heeft iemand nu eindelijk eens de kloten om te zeggen dat de heisa over die film meer over Vlaanderen vertelt dan over film?

29.02.2012

Zotte Zulma,

Profetisch stuk van Jovon O. in de Knack Extra over fietsen. Die als volleerd crisismanager al anticipeertop het feit dat we straks, op cultureel netwerkweekend, niet met te veel zullen zijn. 'Bovendien vind ik het fietsen in groep te gevaarlijk, want onoverzichtelijk en onberekenbaar.' Hierspreekt meer een man van metingen danvan meetings. De eerste zin zet meteen de toon: 'Ikfiets graag en naar mijn smaak veel te weinig.'Over smaak gaan we niet discussiëren, maar qua eerlijkheid kan dat tochweer tellen. Tussendoor regent het sneren naar al de culturo's die niet mee wilden: 'Terugkrabbelen voor regen, sneeuw, koude wind is voor pussies, niet voor flandriens.'Enomdat iedereen zich Jo van O.inderdaad vlot kan voorstellen op zijn koersfiets in de sneeuw, zijn imago van gespeelde dommerik trouw, stopt het stuk in een scherp portret: 'Ik ben van plan om te blijven fietsen, zolang het lichaam en de psyche het toelaten. En misschien tot net iets daar voorbij. Om zeker te zijn.' Ik geef toe, om daar allemaal toespelden op de culturele sector in te zien, is moeilijk. Daarvoor moet ge de achtergrond kennen, zoals wel vaker met actuele kunst (bvb. die uit Bulgarije). Maar 'zeker' is dat Johan in de namiddag van 1 maart opgepakt werd door de lokale politie van Antwerpen toen hij met zijn sportwagen als een gek overde Turhoutsebaanreed, in de verkeerde richting.Of zoals hij later verklaarde: 'op zijn Grieks'. 'Betrokkene verkeerde in de waan een belangrijk koersdirecteur te zijn,' aldus de woordvoerder van de politie in Trends.Niemand beseft dat Johan in feite zijn ontbijtlezing voorbereidde voor het netwerkweekend met noodlijdende culturele organisaties. Ja, wie veel investeert in zijn werk is vaak eenzaam.

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.