Bedachtzaamheid

Bedachtzaamheid is wél een hartstocht. Het is almaar dieper willen zien, dichter tot de kern willen komen, je gedachten steeds opnieuw tegen het licht willen houden, de wereld steeds inniger willen doorgronden. Toch zal bedachtzaamheid nooit een populaire emotie worden. 

75_Bedachtzaamheid.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.