Antwerpse theateropleidingen in slaapstand

De theateropleidingen in Antwerpen verkeren al jaren in een erbarmelijke staat en noch de hogeschool, noch de opleidingshoofden, noch de sector lijken dat onder ogen te willen zien. Laat alle partijen zich dringend engageren voor een dialoog.

Dit is geen kwestie in de marge. Ga maar na hoe vaak per week de gemiddelde Vlaming geconfronteerd wordt met mensen opgeleid in de podiumkunsten. Zij bevolken onze theaters en cultuurcentra, onze concertzalen en cinema’s. Ze zijn de vertrouwde gezichten van onze soaps en tv-series, en zingen, acteren en dansen in ‘herneming wegens succes’-musicals. Ze schuiven aan in onze latenightshows en praatprogramma’s, ook als singer-songwriters. Ze zijn de stem van onze reclamespots, radioprogramma’s en tekenfilms. Ze geven drama, muziek en voordracht aan onze kinderen. Zij hebben bijna allen één ding gemeen: een opleiding in de podiumkunsten.

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat in theaterhoofdstad Antwerpen de basis gelegd werd voor de fusie van de twee meest prestigieuze podiumopleidingen van het land, Studio Herman Teirlinck en het Conservatorium Dora van der Groen. Het resultaat – de opleidingen Acteren, Woordkunst en Kleinkunst van het Koninklijk Conservatorium – heeft niet bepaald een kunstwerk opgeleverd. Ik bedoel niet zozeer de onpersoonlijke aanbouw bij deSingel, waar de opleidingen gehuisvest zijn. De bloedeloosheid geldt vooral voor de school zelf. De opleidingshoofden zijn moe, ze zijn alle Bologna-hervormingen, onderwijssaneringen, debatten over academisering moe. Het vaste docentenkorps is niet langer representatief voor het werkveld, en mist voeling met een theaterpraktijk die sterk veranderd is. Onder gastdocenten is het verloop te groot voor een geëngageerde begeleiding op langere termijn. Elke gezonde autoriteit die de opleiding haar geloofwaardigheid zou moeten verschaffen, is zoek. Natuurlijk blijkt niet elke opleiding even vastgeroest te zijn, maar dat op dit moment de opleiding Woordkunst de meest dynamische is, zegt jammer genoeg veel over de andere twee studierichtingen. De visieontwikkeling van de opleiding lijkt te zijn herleid tot de smaak van de toevallige docenten in de jaarlijkse jury’s. Dat is niet serieus.

Meer dan ooit lopen talentvolle mensen werkloos rond, terwijl het cultuuraanbod nog nooit zo groot was

De demotivatie slaat onverbiddelijk over op de studenten. Uitgedaagd om ‘zelf te denken’, richt hun vrijgevochtenheid zich vooral tegen de opleiding zelf. Het verzuim zou groter zijn dan ooit, en de spontane uitwisseling met studenten Dans en Muziek blijft jammerlijk klein. Afgestudeerden missen ook de noodzakelijke technische en theoretische bagage. Zelden worden zij opgepikt door de bestaande gezelschappen, waardoor zij niet anders kunnen dan zelf groepjes op te richten in een al oververzadigd veld. En als de kwaliteit van de dramaopleidingen afgemeten wordt aan welke afgestudeerden door de media gehypet worden, kunnen we ze maar beter helemaal afschaffen. Het gaat hier om een fundamenteel gebrekkige doorstroming naar het beroepsleven. Meer dan ooit lopen talentvolle mensen werkloos rond, terwijl het cultuuraanbod nog nooit zo groot was. Tegelijk is minder studenten toelaten geen optie, want de subsidiëring van de opleidingen is gekoppeld aan het aantal leerlingen.

Wat te doen? Nostalgie is onzin. Ofwel begint de Antwerpse podiumsector zelf een school voor enkel rijkeluiskinderen, ofwel engageren we ons mee voor een breed gedragen, kwaliteitsvolle en eigentijdse podiumkunstenopleiding onder de School of Arts: een zoveelste fusie, nu van alle Antwerpse kunstopleidingen, die in werking treedt in 2013. Er is dus grote nood aan een vitale dialoog rond middelen, visie en leerplan – zodat de sector, de schoolleiding en de architecten van de School of Arts samen tot een dynamisch plan kunnen komen. Want laat iedereen het dringend inzien: we zijn betrokken partij. Onze komende generaties artiesten, en hun publiek, hebben recht op zinvol onderwijs. Niet op een slapende school.

Koen van Kaam is artistiek leider van Theater Zuidpool in Antwerpen.

Lees hier de reactie van de studenten van het Koninklijk Conservatorium.

^ Terug naar boven
 

Reacties

Beste koen Ik wil best mee

Beste koen

Ik wil best mee nadenken over dit onderschat probleem.

Vriendelijke groet

Bart van avermaet

Ik ook !! Als docent aan het

Ik ook !! Als docent aan het luik Dans van datzelfde Conservatorium. Die dansopleiding is de jongste jaren wél goed bezig en ziet almaar meer mensen afstuderen die je al heel vlug in het veld tegenkomt als uitvoerders en makers. Maar inderdaad, de samenwerking met de andere disciplines laat nog veel te wensen over. Welke stimuli daarvoor nodig zijn ... momenteel nog geen idee ! Maar de frustratie is er! Ik wil heel graag mee think-tank zijn!
Katie Verstockt

Ik heb inmiddels tijdelijk

Ik heb inmiddels tijdelijk mijn onderdak gezocht in het buitenland en geef momenteel les aan de theaterfaculteit van de universiteit van Rijeka (een opleiding waar de studenten constant geconfronteerd worden met mensen die actief zijn in de internationale theater- en filmwereld en dit o.l.v. Rade Serbedzija).
Ik zou niets liever willen dan een samenwerking tussen deze en de Belgische opleidingen tot stand brengen
Dus, ik ben ook beschikbaar om mee na te denken.

Ik, als oud-gediende en

Ik, als oud-gediende en theaterhaai van het eerste uur vind dit allemaal absoluut "gelul". Ik weet nog best dat men mij de deur tot de "Studio" (Herman...) weigerde omdat ik "talent" had. Met zulke mensen kon men niks doen... zei men. Ze wilden beginnen met een "blanco" lei ??? Gevolg: er zijn er veel die geroepen worden, maar weinig die het echt halen en dat alleen omdat de leraren geen les kunnen geven en de meeste studenten ontmoedigen tijdens de opleiding. Indien je ECHT wil acteren, doe het dan en laat je niet van je idee afbrengen door absurde "kloot"-ideeën van iemand anders... wie ze ook uitspreekt. Tenslotte praten ze allemaal voor "HUN EIGEN WINKEL" !!!

Ik, als oud-gediende en

Ik, als oud-gediende en theaterhaai van het eerste uur vind dit allemaal absoluut "gelul". Ik weet nog best dat men mij de deur tot de "Studio" (Herman...) weigerde omdat ik "talent" had. Met zulke mensen kon men niks doen... zei men. Ze wilden beginnen met een "blanco" lei ??? Gevolg: er zijn er veel die geroepen worden, maar weinig die het echt halen en dat alleen omdat de leraren geen les kunnen geven en de meeste studenten ontmoedigen tijdens de opleiding. Indien je ECHT wil acteren, doe het dan en laat je niet van je idee afbrengen door absurde "kloot"-ideeën van iemand anders... wie ze ook uitspreekt. Tenslotte praten ze allemaal voor "HUN EIGEN WINKEL" !!!

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.