'20 Jazz Funk Greats', Throbbing Gristle – ontwerp Peter Christopherson

Rekto:verso vroeg vijf kunstenaars naar een bijzondere 'schoontip'. Wat vinden zij in hun (toegepaste) kunstdiscipline een eeuwig mooi ontwerp, en waarom? Dit is de tip van vormgever Joris Verdoodt. 

Deze platenhoes uit 1979 van de Britse band Throbbing Gristle – grondleggers van de industrial music – werd ontworpen door Peter Christopherson, een van de vier bandleden. Hij was niet alleen muzikant, maar vormde samen met Storm Thorgerson en Aubrey Powell ook het legendarische ontwerpbureau Hipgnosis, dat zich specialiseerde in cover art.

59_Mozaïek_Throbbinggristle.jpg

Het artwork is opgevat als een voor die tijd zeer herkenbaar en clichématig ontwerp voor banale en lichte loungemuziek. De typografie is goedkoop, en het beeld toont de muzikanten lachend en in doordeweekse outfit in een bucolisch veld aan de Engelse kust. Allemaal niet toevallig, en de alerte kijker die het album toen in zijn handen kreeg, kon mogelijks al onraad ruiken: de foto is gemaakt op Beachy Head, een klif in East Sussex en een van de beruchtste zelfmoordplekken ter wereld. Het doel van dit spel met verwachtingspatronen was de argeloze koper te destabiliseren: de muziek op de plaat is immers van een heel andere orde dan wat de hoes doet vermoeden. Never judge a record by its cover? De wrange ironie van het artwork is al even tactisch als de provocatieve performances, tentoonstellingen en live-actions van de band. De plaat wordt een totaalconcept: het hoesontwerp is niet louter verpakking, maar deel van een inhoudelijke strategie.

Schoonheid is iets wat je op een bepaalde manier raakt, en heeft voor mij steeds te maken met intensiteit. De ‘schoonheid’ die ik ervaar in dit object, ligt dan ook niet in een esthetische prikkel of een visueel effect, maar in het spanningsveld van de synergetische relatie tussen de hoes en de verontrustende aard van de muziek. Schoonheid en tijdloosheid ontstaan uit de onverbiddelijke logica waarmee de ontwerpkeuzes volgen uit de inhoud en het beoogde doel.

Joris Verdoodt, vormgever

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.